Náš přístup k ochraně osobních údajů

Urologické Centrum Děčín považuje ochranu osobních údajů za fundamentální součást zodpovědného podnikání a respektu k osobní integritě našich pacientů a návštěvníků webu. Zavazujeme se k transparentnímu zpracování a ochraně osobních údajů v souladu s platnými legislativami, zejména dle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). V rámci této stránky se dozvíte, jaké osobní údaje shromažďujeme, jak je zpracováváme, pro jaké účely je používáme, komu mohou být předány a jaké máte možnosti ohledně správy svých osobních informací a výkonu práv spojených s ochranou dat.

Jaké osobní údaje zpracováváme

V rámci poskytovaných služeb Urologické Centrum Děčín zpracovává osobní údaje, které jsou nezbytné pro správné poskytování zdravotních služeb a pro splnění právních povinností. Mezi tyto údaje patří, ale nejsou omezeny na, jméno, příjmení, kontaktní informace, zdravotní dokumentaci, výsledky vyšetření a další informace, které jsou relevantní pro účel jejich zpracování. Všechny osobní údaje jsou zpracovány výhradně za účelem poskytnutí kvalitních zdravotních služeb, jejichž součástí je diagnostika, terapie a léčba urologických onemocnění.

Práva subjektů údajů

V souladu s GDPR máte jako subjekt údajů řadu práv, včetně práva na přístup k vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů a právo vznést námitku proti zpracování. Pro uplatnění těchto práv je k dispozici kontakt na naši správce ochrany dat na adrese [email protected]. K prokázání vaší identity může být vyžadován důkaz, což je standardní postup ochrany vaší identity a údajů. Zavazujeme se odpovídat na vaše požadavky bez zbytečného odkladu a maximálně do jednoho měsíce od jejich přijetí.

Vlastník webové stránky je Zuzana Píšová s poštovní adresou:
Centrum T.G.Masaryka 130/40,
301 00 Plzeň 1,
Česká republika

Komentáře

Napsat komentář