Úvodní ustanovení

Vítejte na webových stránkách Urologického Centra Děčín. Tyto podmínky užívání (dále jen 'Podmínky') se vztahují na každého návštěvníka a uživatele (dále jen 'Uživatel') naší internetové stránky. Používáním našeho webu vyjadřujete svůj souhlas s těmito Podmínkami. Jedná se o právně závazný dokument, který upravuje váš vztah s Urologickým Centrem Děčín. Proto vám doporučujeme, abyste si tyto Podmínky pečlivě přečetli a v případě jakýchkoli nejasností se na nás můžete obrátit prostřednictvím e-mailu na adrese [email protected]. Obsáhlý text, který následuje, popisuje povinnosti a práva Uživatele, jako jsou například pravidla pro ochranu osobních údajů, autorská práva, způsoby používání obsahu webové stránky a omezení odpovědnosti provozovatele.

Práva a povinnosti uživatele

Jako Uživatel našeho webu máte právo využívat veškeré informace a služby, které jsou zde prezentovány. Je však vaší povinností respektovat Podmínky užívání a nezneužívat obsah stránek pro nelegální či neetické činnosti. Všechny informace zveřejněné na webu mají informativní charakter a nesmí být použity jako jediný zdroj rozhodování bez předchozí konzultace s lékařem specialistou. Dlouhé a detailní odstavce zde budou věnovány vysvětlení toho, jak můžete a jak nemůžete tyto informace využívat, a k jakým účelům jsou určené.

Omezení odpovědnosti

V tomto oddílu se dozvíte o omezení odpovědnosti provozovatele webu v případě škody vzniklé nevhodným či nesprávným použitím informací z těchto webových stránek. Je potřeba si uvědomit, že i přes veškerou snahu poskytovat aktuální a přesné informace, může dojít k nesrovnalostem nebo zastaralým údajům. Provádět lékařský zákrok či upravit léčbu na základě informací získaných z našeho webu je bez konzultace se zdravotnickým personálem nevhodné a provozovatel za takovéto použití nebude nést odpovědnost.

Pravidla ochrany osobních údajů

Naše centrum se zavazuje chránit osobní údaje našich Uživatelů v souladu s platnými právními předpisy. V této části Podmínek poskytneme podrobný popis zásad ochrany osobních údajů, včetně toho, jaké informace sbíráme, jak s nimi nakládáme, komu můžou být předány a jak můžete uplatnit svá práva spojená s ochranou osobních údajů. Důležité je zde zdůraznit, že přístup k některým částem webu může být podmíněn registrací nebo poskytnutím určitých údajů. Ve všech případech bude s údaji nakládáno v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů a nebudou předány třetím stranám bez vášho souhlasu.

Závěrečná ustanovení

V poslední sekci se zabýváme závěrečnými ustanoveními. Předkládáme zde informace o tom, jak je možné tyto Podmínky užívání měnit a aktualizovat, jaké právní normy se na tyto Podmínky vztahují a jakým způsobem je možné řešit případné spory. Tato část také obsahuje kontaktní informace pro případné dotazy nebo návrhy, včetně e-mailové adresy [email protected] a poštovní adresy: Centrum T.G.Masaryka 130/40, 301 00 Plzeň 1, Czech Republic.

Komentáře

Napsat komentář